27 آذر 1397 15:2:52
حمايت سازمان برنامه و بودجه از طرح تحول سلامت ادامه دارد
معاون امور علمي،‌ فرهنگي و اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: طرح تحول سلامت يكي از طرح هاي مهم دولت است و سازمان برنامه و بودجه نيز به عنوان يك مجموعه دولتي خود را مكلف به حمايت از اين طرح مي‌داند.

به گزارش مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي‌ و امور‌بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكترسعيد نمكي اظهار كرد: دولت بيشترين همراهي و همكاري را با حوزه سلامت انجام داده و بودجه سلامت از كل درآمد ناخالص ملي در ابتداي دولت يازدهم حدود 5/6 درصد بود كه در حال‌حاضر اين ميزان به حدود 10 درصد رسيده است. اين در حالي است كه بودجه سلامت كشورهاي منطقه و حتي خيلي از كشورهاي اروپائي پائين تر از درصد كشور ما از GDP  مي باشد .

وي اشاره كرد كه بودجه پيش بيني شده براي طرح تحول سلامت با لحاظ كردن همه بسته هاي مهم بخصوص كاهش پرداخت از جيب بيمار و هزينه داروئي بيماران خاص و صعب العلاج براي سال 98 تدوين شده كه قرار است تقديم مجلس شود .

دكترنمكي در ادامه گفت: از سال 92 به بعد، بودجه حوزه سلامت چهار برابر شده، در حالي كه هيچ دستگاهي در كشور چنين وضعيتي نداشته است. اين نشان دهنده نگاه ويژه دولت و سازمان برنامه و بودجه به حوزه سلامت است. از طرفي بودجه طرح تحول سلامت نيز به 10 درصد هدفمندي يارانه ها گره خورده بود كه در سال هاي 94، 95 و 96 ماهانه بالاي هزار ميليارد تومان روي اين بودجه مي گذاشتيم و چيزي نمي‌ماند كه به طرح تحول بدهيم، اما به گونه اي اداره كرديم كه حتي يك روز بودجه طرح تحول سلامت عقب نيفتد.

معاون امور علمي،‌ فرهنگي و اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه كشور افزود: امسال نيز برخلاف همه دستگاه ها كه سه ماه يك بار بودجه شان تخصيص پيدا مي كند، بودجه نظام سلامت به صورت يك دوازدهم و ماه به ماه داده مي شود. در نتيجه مباحث مطرح شده درباره عدم همراهي و همكاري سازمان برنامه و بودجه با نظام سلامت، غير كارشناسي است و اگر كسي فكر مي‌كند افزايش 400 درصدي بودجه سلامت نسبت به سال 92 كم است و بايد سهمي بيش از 10 درصد از درآمد ناخالص ملي تخصيص داده شود ، بايد از سهم حداقلي دستگاههاي ديگر برداشت كه  اين موضوع به هيچ عنوان مقدور نيست و حتي اگر بشود نيز منطقي نيست. زيرا بايد تناسبي در بودجه وجود داشته باشد و حوزه سلامت بايد به سمت مديريت منابع حركت كند نه اينكه به سمت افزايش منابع برود.

اجراي 4 ركن اساسي براي مديريت منابع

دكترنمكي در ادامه گفت: اگر بر‌اساس برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه كشور، نظام ارجاع، پزشك خانواده، پرونده الكترونيك سلامت و راهنماهاي باليني اجرايي شود، حداقل مي‌توان سالانه بين 30 تا 35 درصد از بودجه حوزه سلامت را جهت دارتر و مناسب‌تر هزينه كرد. البته با توجه به فعاليت هاي وزارت بهداشت در راستاي مديريت منابع مي‌توان به اين سمت حركت كرد. همچنين اگر همراهي و همدلي بيشتري وجود داشته باشد، اجراي نظام ارجاع، پزشك خانواده، پرونده الكترونيك و راهنماهاي باليني در مدت زمان كوتاهتري نيز مقدور است.

تقويت بسته هاي طرح تحول سلامت 

وي درباره احتمال كوچك شدن بسته‌هاي طرح تحول سلامت نيز گفت: امسال نيز بسته هاي طرح تحول سلامت را با وزارت بهداشت بازنگري كرديم. اعتقاد داريم كه بسته‌هايي مانند كاهش پرداختي از جيب بيمار، داروهاي بيماران خاص و صعب العلاج نبايد تغيير كنند و حتي تقويت شوند.

دكتر نمكي افزود: بسته‌هاي مانند؛ پزشك مقيم و حضور پزشك در مناطق محروم و كم بضاعت نيز حتما تقويت مي‌شوند. همچنين بسته‌هايي نظير هتلينگ يا بسته هايي كه طي سال هاي اخير خرج هنگفتي براي آنها شده و به پايه مشخصي رسيده ممكن است كاهش پيدا كند، اما سرجمع هرگز كاهش نخواهد يافت. ممكن است بودجه به سمت كاهش هزينه هاي كمرشكن و دارو هدايت شود تا بيماران بستري و بيماران خاص و صعب العلاج دچار مشكل نشوند.

 

منبع: ايرنا

Powered by Tetis PORTAL