6 مرداد 1398 12:30:58
بازديد دكتر پوراصغري معاون سازمان برنامه و بودجه از رصدخانه سلامت

آقاي دكتر پوراصغري معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور يكشنبه 30 تيرماه از رصدخانه سلامت كشور مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بازديد به عمل آورد و در جريان پيشرفت‌هاي اين مركز در خصوص ايجاد سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان قرار گرفت.

در اين سامانه در حال حاضر براي 84 ميليون ايراني پرونده‌هاي سلامت تشكيل شده و كليه مراجعات افراد به بيمارستان ها و مراكز درماني به صورت الكترونيك مستندسازي شده و نگهداري مي‌گردد. پرونده الكترونيك سلامت سنگ بناي پزشك خانواده و نظام ارجاع مي‌باشد كه سال‌هاي سال جزء آرزوهاي برنامه‌ريزان و سياستگذاران حوزه سلامت و بهداشت كشور بوده است كه به نظر مي‌رسد با تلاش‌هاي مستمر متخصصين اين حوزه در حال تحقق مي‌باشد.
آقاي دكتر پوراصغري ضمن تقدير و تشكر از زحمات صورت گرفته در اين خصوص، بر لزوم برداشتن گام‌هاي تكميلي اين سامانه از جمله استانداردسازي خدمات و تعرفه‌هاي پزشكي تاكيد نمودند.
گفتني است شهروندان مي‌توانند با مراجعه به سامانه مذكور ضمن وارد كردن اطلاعات سلامتي خود به صورت خويش¬فرما، درجريان نحوه مستندسازي مراجعات خود به مراكز درماني قرار گيرند. دسترسي پزشكان به پرونده الكترونيك با اجازه شهروندان خواهد بود.

Powered by Tetis PORTAL