اطلاعيه‌ها و رويدادها
1400/1/24 9:52:28
سند ملي سالمندان كشور

كتاب "سند ملي سالمندان كشور" توسط معاونت امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور منتشر شد. رويكرد اصلي اين سند پرداختن به پديده سالمندي است كه به عنوان يك فرصت و ظرفيت براي جامعه در نظر گرفته شده است. در تهيه اين سند، 17 دستگاه عضو شوراي ملي سالمندان كشور و 23 دستگاه ديگر مشاركت داشته‌اند.
در اين سند آمده است كه در دوران سالمندي، انساني كه از كوران زندگي بيرون آمده تبديل به انساني باتجربه‌تر،‌ حرفه‌اي‌تر، عاقل‌تر، فهيم‌تر و كامل‌تر مي‌شود. به بياني ديگر سالمند، به سرمايه و پشتيبان بزرگي براي خود، خانواده و جامعه تبديل مي‌شود و حالا نوبت ماست كه به عنوان مديران، مسئولين، كارشناسان جامعه،‌ فرزندان و ... از اين سرمايه‌هاي فرزانه استفاده كنيم و بهره‌مند شويم.
در اين سند آمده؛ تمهيدات مختلفي براي سالمندان در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشمانداز 1404، سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در حوزه سلامت و سياستهاي كلي "جمعيت") لحاظ شده است و در چشمانداز آينده، ما به دنبال جامعهاي با نگاه مثبت و بر اساس اهميت دادن، برابري، استقلال، مشاركت، حمايت، امنيت و سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمندان هستيم. در واقع سالمندي سالم، فعال و توأم با منزلت هميشگي را براي سالمندان در نظر داريم.
با اين رويكرد "سند ملي سالمندان" با نگاهي فرابخشي، علمي، كارشناسي و همراه با مديريت معاونت امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي ذي‌ربط و متخصصين، تهيه شده است. بر اساس الگوهاي برنامه‌ريزي علمي و مشاركتي و سپس با توجه به اسناد بالادستي، شرايط موجود و شرايط مطلوب مورد نظر، شش هدف جامع ذيل احصا شده‌اند: 1. ارتقاء سطح فرهنگي جامعه در خصوص پديده سالمندي 2. توانمندسازي سالمندان 3. حفظ و ارتقاء سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي سالمندان 4. تقويت حمايتهاي اجتماعي براي ارتقاء سرمايه اجتماعي 5. توسعه زيرساختهاي موردنياز در امور سالمندي 6. تأمين منابع مالي پايدار براي نظام حمايتي از سالمندان. سپس طي مراحل مختلف، راهبردها و سياست‌هاي اجرايي، تدوين شده است.
با توجه به نكات فوق، تلاش جمعي بر اين بوده است كه سندي در نوع خود متفاوت و جامع براي سالمندان فرزانه تهيه و تنظيم گردد كه اميد مي‌رود زيرساخت مناسبي براي مديريت موضوعات سالمندي در كشور باشد.
گفتني است فايل الكترونيكي تمام متن سند بر روي سايت معاونت امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور قرار گرفته است.

براي دريافت فايل كتاب سند ملي سالمندان كشور كليك كنيد.

 

Powered by Tetis PORTAL